הדרכה HttpClient 4

זהו מדריך מקיף לשימוש ב- Apache HttpClient 4 - החל מההתחלה וכלה בתצורה מתקדמת ושיטות עבודה מומלצות.

יסודות HttpClient

 • HttpClient 4 - קבל את קוד הסטטוס
 • פסק זמן של HttpClient(פופולרי)
 • HttpClient 4 - ביטול הבקשה
 • HttpClient4 - אל תעקוב אחר הפניות מחדש
 • כותרת HTTP מותאמת אישית עם HttpClient(פופולרי)
 • HttpClient 4 ספר בישול
 • פרסום עם HttpClient (פופולרי)

שימוש מתקדם

 • HttpClient עם SSL (פופולרי)
 • ביטול הקפדה על כתובות אתרים עם HttpClient
 • HttpClient 4 - שלח קובץ Cookie מותאם אישית
 • HttpClient 4 - עקוב אחר הפניות מחדש עבור POST
 • אימות בסיסי HttpClient(פופולרי)
 • העלאה מרובת חלקים עם HttpClient 4
 • מדריך HttpAsyncClient
 • ניהול חיבורי HttpClient(פופולרי)

יישום כל הדוגמאות וקטעי הקוד ניתן למצוא בפרויקט github שלי - זהו פרויקט מבוסס ליקוי חמה, כך שיהיה קל לייבא ולהפעיל אותו כפי שהוא.