למד JUnit

JUnit - יסודות הבדיקה

 • מדריך ל- JUnit 5(פופולרי)
 • JUnit 5 @ ביאור טסט
 • @Before vs @BeforeClass vs @BeforeEach vs @BeforeAll(פופולרי)
 • טען כי יוצא מן הכלל הוא מושלך ביחידות 4 ו -5(פופולרי)
 • קביעות ב- JUnit 4 ו- JUnit 5

JUnit - שילוב עם ספריות אחרות

 • ההערות SpringJUnitConfig ו- SpringJUnitWebConfig באביב 5
 • Mockito ו- JUnit 5 - שימוש ב- ExtendWith(פופולרי)
 • JUnit 5 למפתחי קוטלין
 • השוואה מהירה בין JUnit לעומת TestNG
 • מדריך לסלניום עם JUnit / TestNG

JUnit - נושאים מתקדמים

 • סדר הבדיקות ב- JUnit
 • רצי מבחן JUnit 4 בהתאמה אישית
 • JUnit5 @ RunWith(פופולרי)
 • הזריק פרמטרים לבדיקות יחידת צדק של JUnit
 • מעבר מ- JUnit 4 ל- JUnit 5
 • מדריך להרחבות JUnit 5
 • רישום הרחבות תכנותיות JUnit5 עם @RegisterExtension
 • מדריך לבדיקות דינמיות בג'וניט 5
 • מדריך ל- @ RepeatTest ב- Junit 5