מדריך לולאות ג'אווה

1. סקירה כללית

במאמר זה נבחן היבט ליבה של שפת Java - ביצוע הצהרה או קבוצת הצהרות שוב ושוב - באמצעות לולאות.

2. מבוא לולאות

בשפות תכנות, לולאה היא תכונה המאפשרת ביצוע קבוצה של הוראות עד השליטה ביטוי בוליאני מעריך ל שֶׁקֶר.

Java מספקת סוגים שונים של לולאות שיתאימו לכל צורך בתכנות. לכל לולאה יש מטרה משלה ומארז שימוש מתאים לשרת.

להלן סוגי לולאות שאנו יכולים למצוא ב- Java:

  • פָּשׁוּט ל לוּלָאָה
  • משופר לכל אחד לוּלָאָה
  • בזמן לוּלָאָה
  • עושה תוך כדי לוּלָאָה

3. ל לוּלָאָה

א ל לולאה היא מבנה בקרה המאפשר לנו לחזור על פעולות מסוימות על ידי הגדלה והערכה של מונה לולאה.

לדוגמא מפורטת, עיינו בפוסט הייעודי: Java For Loop.

4. בזמן לוּלָאָה

ה בזמן לולאה היא הצהרת הלולאה הבסיסית ביותר של ג'אווה. זה חוזר על הצהרה או על גוש הצהרות בזמן השליטה בו ביטוי בוליאני נכון.

לדוגמא מפורטת, עיינו בפוסט הייעודי: Java While Loop.

5. עושה תוך כדי לוּלָאָה

לולאת ה- do-while עובדת בדיוק כמו לולאת זמן למעט העובדה כי הערכת התנאי הראשונה מתרחשת לאחר האיטרציה הראשונה של הלולאה.

לדוגמא מפורטת, עיינו בפוסט הייעודי: Java Do-While Loop.

6. מסקנה

במדריך מהיר זה, הראינו את סוגי הלולאות השונים הקיימים בשפת התכנות Java.

ראינו גם כיצד כל לולאה משרתת מטרה מסוימת בהינתן מקרה שימוש מתאים. דנו בנסיבות המתאימות ליישום לולאה נתון.

כמו תמיד, ניתן למצוא דוגמאות ב- GitHub.